Interpellation 2014/15:182 Åtgärder mot avancerad skatteplanering

av Daniel Sestrajcic (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Nyligen avslöjades det genom en läcka att många storföretag har planerat bort sin bolagsskatt med hjälp av skatteupplägg som administreras från Luxemburg. Flera välkända svenska bolag finns bland de flera hundra företag som på det här sättet försöker att undkomma beskattning. Flera av dem är i sin tur riskkapitalbolag som verkar i vår offentligfinansierade välfärd.

Enligt Skatteverket handlar skatteupplägget för de svenska bolagens del om så kallade räntesnurror. Riksdagen har som bekant vid två tillfällen lagstiftat mot dessa räntesnurror, och just det aktuella skatteupplägget används i princip inte längre. Dessutom är bedömningen att inget direkt olagligt har gjorts. Trots detta väcker storföretagens skatteplanering många frågor av näst intill moralisk karaktär.

Om företag ges utrymme att konkurrera genom att fuska med skatten så undergrävs seriösa företag och i förlängningen statens finanser och den gemensamma välfärden. I det aktuella fallet handlar det om miljardbelopp som inte kommer länders statsbudgetar till del. Vidare inverkar agerandet troligtvis negativt på skattesystemets legitimitet.

Även om riksdagen skärpt regelverket kring räntesnurror så tycks kreativiteten när det gäller att undgå skatt vara mycket stor när det gäller att undgå beskattning både med hjälp av ränteavdragen och mer generellt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Kommer finansministern att vidta några specifika åtgärder mot bakgrund av avslöjandet om skatteplanering i Luxemburg och i så fall vilka?