Interpellation 2014/15:170 Europa i förkrigstillstånd

av Allan Widman (FP)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sverige upplever nu ett hastigt försämrat omvärldsläge. Bara det senaste året har Putins Ryssland gång efter annan agerat på ett sätt och med en hastighet som Europa och västvärlden inte kunnat förutse. Flera bedömare talar om att Europa nu befinner sig i ett förkrigstillstånd.

Vilka omedelbara åtgärder är försvarsministern beredd att vidta till Sveriges försvar och säkerhet?