Interpellation 2014/15:168 Marinens musikkår

av Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Marinens musikkår är landets näst äldsta orkester. Musikkåren har anor sedan 1680 och är en viktig del av det svenska kulturarvet samt också en central del i världsarvet Karlskrona.

Den svenska försvarsmusiken där Marinens musikkår sorterar rymmer i dag tre musikkårer: Arméns musikkår, Livgardets dragonmusikkår och Marinens musikkår. Marinens musikkår genomför dagligen en mängd olika uppdrag för Försvarsmakten, statsledningen samt för allmänheten. Musikkåren är ett levande kulturarv som sprider god pr för Försvarsmakten på förband och regementen i hela landet, gör regelbundna framträdanden på de internationella arenorna samt finns ofta med vid statsceremonier i Stockholm. Musikkåren är ett viktigt föredöme för framtidens musiker och har rönt stora framgångar internationellt.

Marinens musikkårs existens har ifrågasatts ett antal gånger. Den senaste debatten i raden slutade i juni i år med att dåvarande försvarsminister i riksdagens talarstol lovade att tillsätta en utredning för att hitta en långsiktig lösning för Marinens musikkår.

Landets musikhögskolor, orkestrar, akademier samt allmänheten har alla uttryckt oro för vad som kan komma att hända med genren om musikkåren skulle försvinna. Samtliga anser att regeringen måste ta sitt ansvar och tillsätta den efterlängtade utredningen. Utredningen måste vara bred och se till Marinens musikkårs lydnadsförhållande samt till försvarsmusiken som kulturarv.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga:

När tänker försvarsminister Peter Hultqvist tillsätta den utredning som sanktionerats i riksdagen gällande Marinens musikkårs framtid?