Interpellation 2014/15:166 Godstrafikens påverkan på Ystad

av Tuve Skånberg (KD)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Hamnen i Ystad är en del av en viktig central korridor för godstrafik till och från Central- och Östeuropa, och hamnen är helt avgörande för den danska färjetrafiken till ön Bornholm i Östersjön.

Samtidigt växer godstrafiken till och från Central- och Östeuropa via Polen ständigt. För svenska företagare är det av stor vikt att tillgängligheten till en tillväxtekonomi som exempelvis Polen är god.

Den tunga trafiken som varje år belastar Ystads hamn beräknas växa markant. År 2017 beräknar man att antalet lastbilar som kommer till hamnen från Swinoujscie i Polen kommer att öka från dagens 200 000 lastbilar till 300 000. För detta måste vi stå beredda.

I Danmark sker just nu förhandlingar kring upphandlingen för färjetrafiken till Bornholm från och med 2017. År 2013 reste mer än 1,2 miljoner passagerare mellan Ystad och Bornholm och med den nya upphandlingen förväntas antalet passagerare och gods öka markant.

Vägen som leder till Ystads hamn är E65:an. Den går, trots att det är en Europaväg, rakt genom de centrala delarna av staden, i stället för att gå runt. Redan i dag innebär det en olägenhet för Ystadsborna. De tunga fordonen tvingas passera en järnvägskorsning, rondeller och en sträcka med hastighetsbegränsningar på 30 km/h, vilket bromsar trafikflödet till och från hamnen men även till och från Österlen. De boende, å andra sidan, tvingas stå ut med föroreningar, buller och den otrygghet det innebär med tung trafik inne i ett tätbebyggt område.

I dag passerar 11 000 fordon E65:an i Ystad varje dygn. 2040 förväntas siffran bli 18 000. Denna förändring kräver förberedelser.

Den stora mängden tung trafik som kör genom staden är inte bra för trafiksäkerheten eller Ystads invånare. Det är inte bra för någon part, vare sig för passagerar- eller godstrafiken, när det blir köbildningar.

Mot bakgrund av denna information vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att trygga Ystadsbornas trafiksituation samtidigt som transportsektorn tillåts utvecklas?