Interpellation 2014/15:160 Poliser nära medborgarna

av Johan Pehrson (FP)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den anmälda brottsligheten minskar och tryggheten ökar i Sverige 2014. Drivkrafterna bakom denna utveckling är många. Fler poliser sedan 2006 har rimligen haft en positiv effekt och generella trender har påverkat även Sverige. Inte minst bland unga människor är utvecklingen vad gäller brottslighet och utsatthet för brott imponerande sett över ett 25 års perspektiv. Det förebyggande sociala arbetet i Sverige är aldrig tillräckligt men ligger i topp på de flesta områden ur ett internationellt perspektiv.

Denna positiva och hoppfulla utveckling ser vi dock inte överallt eller hos alla människor. En liten grupp människor dras in i allt grövre och mer organiserad kriminalitet. Det är mest märkbart i de utanförskapsområden vi ser runt våra större svenska städer. Där negativa sociala faktorer samverkar ökar brottsligheten.

Det finns geografiska områden i dag där människor inte längre vågar vittna. Oviljan att vittna bidrar till att det skapas egna rättsordningar i dessa områden. Det är inte bara så att kriminella i praktiken styr, utan det också ibland växer fram egna domstolar.

Det finns inget viktigare än att det vid sidan om breda sociala insatser finns lokalt förankrade poliser som långsiktigt kan arbeta för minskad brottslighet och ökad trygghet i alla delar av Sverige. Fler poliser måste i praktiken arbeta lokalt nära andra intressenter i samhällsbygget, såsom ideella föreningar, näringsliv och lokala beslutsfattare. Det arbetet har inletts, men det behöver fortsätta och fördjupas. Alla människor i Sverige förtjänar att känna trygghet i sitt lokalsamhälle.

Den nya polisorganisation som nu tar form och är på plats den 1 januari 2015 bygger bland annat på den bärande tanken att polisens uppgifter måste lösas med ett avstamp i lokala förhållanden. Hela reformen hänger på att detta lyckas också i organisationens praktiska genomförande.

Vilka åtgärder avser statsrådet Anders Ygeman att vidta för att i praktiken möjliggöra för 2 000 fler lokalt förankrade poliser i Sverige från och med den 1 januari 2015?