Interpellation 2014/15:153 Amorteringskrav på bostadslån

av Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Finansinspektionen har utöver kravet på en 15-procentig kontantinsats vid tecknande av nya bostadslån beslutat att införa ett amorteringskrav. Förslaget innebär att bolånen successivt måste amorteras ned till 50 procent av bostadens värde. Problemet med en ökad skuldsättning hos hushållen är kanske det största framtida hotet mot stabiliteten i svensk ekonomi. Att adressera denna fråga är därför centralt.

Amorteringskravet innebär dock två problem. För det första innebär det att tröskeln in på bostadsmarknaden ökar ytterligare. Om tillgången på billiga krediter fortsätter att vara god (vilket tycks vara fallet) och byggandet inte samtidigt tar fart riskerar bostadspriserna ytterligare drivas upp. Risken är därmed påtaglig att resultatet endast blir att tröskeln in på bostadsmarknaden ökar. Eller, ännu värre, att skuldsättningen ökar i stället för att minska.

För det andra riskerar amorteringskravet att minska hushållens disponibla inkomster och därmed konsumtionen. Problemet i svensk ekonomi är inte att hushållen sparar för lite utan att låneökningen är väsentligt högre – ett problem som även det beror på en dysfunktionell bostadsmarknad.

Mot bakgrund av detta är mina frågor till finansminister Magdalena Andersson:

1. Hur ställer sig finansministern till Finansinspektionens förslag om amorteringkrav?

2. Ser finansministern risker i att amorteringskravet dämpar hushållens konsumtion?

3. Ser finansministern risker i att amorteringskravet ökar tröskeln in på bostadsmarknaden?