Interpellation 2014/15:150 Regeringens och kommissionens ekonomiska prognoser

av Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Finansministern har under en presskonferens i samband med Ekofinmötet den 7 november sagt att ”ladorna är ännu tommare än jag har sagt”. Detta baseras på att kommissionen nu förutspår ett budgetunderskott på 2,4 procent mot regeringens prognos på 2,2 procent två veckor tidigare. Ska detta tolkas som att finansministern litar mer på kommissionens prognoser än på sina egna i bedömningen av den makroekonomiska utvecklingen? Anser finansministern att det nu och framöver är kommissionens omdöme av den ekonomiska utvecklingen som vi bör utgå ifrån i den svenska politiska debatten? Vad är det i så fall som gör kommissionens prognoser mer tillförlitliga? Eller är det helt enkelt så att finansministern använder de siffror som för stunden gagnar hennes sak bäst?

Under samma presskonferens upprepade finansministern sitt mantra att de påstått svaga statsfinanserna beror på alliansregeringens skattesänkningar. Frågan är då varför regeringen inte föreslår ytterligare skattehöjningar och varför man föreslår kraftiga utgiftsökningar.

Mot denna bakgrund är mina frågor till finansministern:

1. Har finansministern gjort ställningstagandet att det nu och framöver är kommissionens omdöme av den ekonomiska utvecklingen som vi bör utgå ifrån i den svenska politiska debatten?

2. Vad är det i så fall, enligt finansministerns bedömning, som gör kommissionens prognoser mer tillförlitliga?