Interpellation 2014/15:141 Förbifart Stockholm

av Jan Ericson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har valt att skjuta byggande av Förbifart Stockholm på framtiden till den 1 maj 2015. Under tiden ska regeringen internt förhandla om finansieringen. För närvarande finansieras Förbifart Stockholm – den 21 kilometer långa väg som ger E4 en ny sträckning väster om Stockholm – till 80 procent via trängselskatten. Om en större del av trängselskatten ska användas till annat måste man få till en annan finansiering av Förbifart Stockholm, exempelvis genom att staten eller kommunerna i området skjuter till pengar.

Bygget har dock startat, och i dag arbetar redan 700 personer med projektet. Enligt Trafikverket är den sammanlagda kostnaden för att skjuta bygget på framtiden ca 4 miljoner kronor, per dag. Trafikverket riskerar också att få betala stora skadestånd till företag som skrivit kontrakt om bygget stoppas.

Finansminister Magdalena Andersson har flera gånger hävdat att statens finanser är i extremt dåligt skick. Statsrådet har beskrivit det som att ladan är tom och att bordet är helt avskrapat, vilket enligt statsrådet gör att det inte går att nå överskottsmålet. Finansministern har under valrörelsen upprepat att staten lånar 10 miljoner per dag och uttryckt oro över detta.

Utifrån finansministerns egna uttalanden tolkar jag det som att regeringen avser att föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Det är därför mycket oroande att regeringen väljer att skjuta upp fortsatt byggande av Förbifart Stockholm. 

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

Varför orsakar finansministern och regeringen en merkostnad för Förbifart Stockholm på 4 miljoner kronor per dag eller nästan en miljard kronor fram till tidigast maj 2015?