Interpellation 2014/15:131 EU:s klimatmål inför de internationella klimatförhandlingarna

av Annie Lööf (C)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Klimatförändringarna är vår tids största miljöfråga. Forskningen har sedan länge visat att våra växthusgasutsläpp påverkar jordens klimat, men än så länge har världens länder inte åstadkommit de nödvändiga gemensamma besluten som skulle minska våra utsläpp. När IPCC presenterade sin slutrapport om hur människans utsläpp påverkar klimatet lyfte FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon fram att det bara är just genom att världens länder nu tar ansvar och agerar som den nuvarande utvecklingen går att stoppa. Världens blickar riktas därför nu mot det internationella klimatmötet i Paris 2015.

Sedan den nya regeringen tillträdde har den i flera steg bidragit till att sänka Sveriges och EU:s klimatambitioner till år 2030. Först ned till 40 procents utsläppsminskning jämfört med år 1990, sedan genom att ställa sig bakom en uppgörelse som bland annat innebär en mycket generös tilldelning av gratis utsläppsrätter till Polen. Dessutom har den nya regeringen accepterat att EU kan sänka sina ambitioner ytterligare beroende på utfallet vid det internationella klimatmötet i Paris nästa år.

Detta är raka motsatsen till den politik som fördes under alliansregeringen. När Alliansen klimatförhandlade inför 2020-målen drev vi igenom att EU skulle kunna justera upp sina mål efter klimatmötet i Köpenhamn, för att fortsätta vara en drivande kraft och ett föredöme i klimatarbetet.

Den troliga följden av den nya regeringens agerande är att vi kommer att se mer kolkraft i Europa, samtidigt som EU:s förutsättningar att vara en drivande kraft i kommande globala klimatförhandlingar försämras.

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

Hur avser klimat- och miljöministern att agera för att begränsa klimatkonsekvenserna av den stora tilldelningen av gratis utsläppsrätter till länder som Polen?