Interpellation 2014/15:128 Nationell strategi för tillväxt och grundläggande service i hela landet

av Anders Ahlgren (C)

till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S)

 

I den snabba urbaniseringen som sker klyvs Sverige. Många människor känner oro för sina jobb, för sitt företag, för sina barns uppväxtmiljö och för tryggheten på ålderns höst. Detta blir tydlig när vi drar slutsatser ifrån 2014 års val. Ska det vara möjligt att bo, arbeta och leva i hela landet? Är det viktigt att det finns tillgång till bredband, drivmedel, livsmedelsbutik, kollektivtrafik, skola, förskola, äldreomsorg, vårdcentral, jobb etcetera?

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga landsbygdsminister Sven-Erik Bucht: Hur ser ministerns vision ut för hur Sverige ska få en tydlig nationell strategi för tillväxt och grundläggande service i hela landet?