Interpellation 2014/15:121 Turordningsregler i LAS

av Katarina Brännström (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Sedan början av 2000-talet finns ett undantag i turordningsreglerna vid uppsägning i lagen om anställningsskydd, LAS. Det var ett riksdagsbeslut som Alliansen tillsammans med Miljöpartiet drev igenom. Det innebär att i företag med färre än tio anställda har det ansetts så viktigt att rätt personer kan behållas i företaget då man tvingas till uppsägningar på grund av arbetsbrist. Regeln innebär att ett företag kan undanta två personer från först-in-sist-ut-regeln vid en eventuell nedskärning med syftet att de kan behålla nyckelkompetens. Enligt undersökningar ledde reformen till att arbetsproduktiviteten ökade med 2,5 procent eller mer, vilket hävdades bland annat av nationalekonom Carl Magnus Bjuggren. Det har från flera företagshåll påtalats att det kan vara helt avgörande för företagets fortsatta verksamhet att få behålla rätt person. Tvåmansundantaget har därför gett de små företagen möjlighet att hantera en uppkommen produktionskris på ett rimligt sätt.

Före valet i år liksom före valet 2010 var arbetsmarknadsministern tydlig i medierna med att Socialdemokraterna vill ta bort undantaget i LAS för mindre företag. Senast i Sveriges Radio den 15 augusti 2014 säger Ylva Johansson att hon vill riva upp undantaget om två personer från turordningsreglerna vid uppsägning. Efter valet har Ylva Johansson sagt att ”detta undantag inte står högt upp på dagordningen”, bland annat i en intervju i tidningen Arbetet. Även Vänsterpartiet har sagt sig vilja ta bort undantaget, liksom LO.

Miljöpartiet har däremot sagt motsatsen. Man är inte beredd att göra någon ändring. Undantaget har medfört att små företag kan överleva och att anställningsskyddet fungerar bra som det är i dag.

Många småföretag är nu oroliga för vad som ska hända och vad som verkligen blir den nya regeringens politik på deras område.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är därför:

Avser arbetsmarknadsministern att lägga fram förslag som tar bort undantaget i turordningsreglerna?