Regeringens skrivelse 2014/15:119

Återkallelse av proposition 2014/15:110 Skr.
Ambitionshöjning för förnybar el och 2014/15:119
kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015  

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 21 maj 2015

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan

(Miljö- och energidepartementet)

1

Skr. 2014/15:119

Regeringens skrivelse med återkallelse av proposition 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

Den 9 april 2015 beslutade regeringen att överlämna propositionen 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015. Propositionen är remitterad till näringsutskottet.

Ärendet till riksdagen

Regeringen återkallar propositionen 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015.

2

Skr. 2014/15:119

Miljö- och energidepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 maj 2015

Närvarande: Statsministern S Löfven, ordförande, och statsråden

Å Romson, Y Johansson, M Johansson, I Baylan, K Persson, S-E Bucht, I Lövin, Å Regnér, M Andersson, A Ygeman, A Johansson, M Kaplan, A Bah Kuhnke, A Strandhäll, A Shekarabi, G Fridolin, G Wikström,

A Hadzialic

Föredragande: statsrådet Ibrahim Baylan

Regeringen beslutar skrivelse Återkallelse av proposition 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

3