Motion till riksdagen
2014/15:2988
av Emma Henriksson (KD)

Anhöriginvandring


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra den s.k. sista-länken-bestämmelsen.

Motivering

I dag kan man endast få uppehållstillstånd i Sverige som anhörig om man ingått i samma hushållsgemenskap och bott tillsammans till dess att barnet eller barnen lämnade hemlandet. Vidare får det inte gå mer än två år från det att barnet fick uppehållstillstånd, och det bör ha funnits ett beroendeförhållande mellan barn och föräldrar under den tiden. Om vuxna barn över 18 år har flyttat eller flytt till Sverige är det ingen självklarhet att deras föräldrar har anledning eller möjlighet att göra detsamma. Men med stigande ålder och tilltagande oförmåga eller sjukdom ökar behovet av närhet till anhöriga. Att då uppfylla alla de nämnda kraven är i de flesta fall omöjligt.

 

Familjen är i många kulturer inte begränsad till kärnfamiljen utan det är brukligt att man tar ansvar för sina föräldrar när de blir äldre. Före 1996 fanns en så kallad sista-länken-bestämmelse som omfattade en person vars samtliga nära släktingar var bosatta i Sverige. Den gav gamla föräldrar med barn i Sverige möjlighet att återförenas med sin familj. Kristdemokraterna motsatte sig att denna bestämmelse avskaffades och har sedan dess arbetat för att den återinförs. Att inte ge möjlighet att komma hit för en person vars samtliga nära släktingar är bosatta i Sverige är inhumant.

 

Liknande problem finns idag när föräldrar får uppehållstillstånd i Sverige men deras barn blir nekade då de har fyllt 18 år. Yngre syskon får stanna men äldre riskerar att inte få det.

 

Jag anser att dagens krav på hushållsgemenskap m.m. ska slopas för en äldre förälder. Det bör också vara möjligt för ungdomar som är över 18 år att få uppehållstillstånd i Sverige när föräldrarna har fått det. Sista-länken-bestämmelsen bör alltså återinföras tillsammans med någon form av krav på försörjning.

 

.

Emma Henriksson (KD)