Motion till riksdagen
2014/15:2967
av Roger Richtoff och Mikael Jansson (SD)

Regionalisering av statens fastighetsbestånd


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar om indelning av statens fastigheter i geografiska regioner inom vilka det ska vara en förvaltande myndighet.

Motivering

Idag kan det finnas tre eller flera statliga myndigheter inom samma geografiska område.

Ett beslut enligt motionen skulle innebära ett merutnyttjande av kompetensen inom ett mindre geografiskt område, vilket ger ett effektivare nyttjande av förvaltningen. Detta gäller även drifts- och ramavtalsentreprenörer upphandlade enligt LOU.

.

Roger Richtoff (SD)

Mikael Jansson (SD)