Motion till riksdagen
2014/15:2945
av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD)

Förbud mot delfinarier


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda delfinarier.

Motivering

Delfinarier är utformade utifrån besökarnas och ägarnas behov istället för delfinernas. Det innebär bland annat att delfinerna har dåliga förutsättningar att kunna leva och uttrycka sitt naturliga beteende, främst på grund av de små ytorna som delfinarier innebär. Delfiner kan i frihet dyka hundratals meter djupt och de kan röra sig tiotals mil under samma dag. Delfinarierna innebär inte bara problem för delfinerna på grund av liten yta att röra sig på, det innebär även ökad stress då dessa intelligenta djur är mycket känsliga för höga ljud, vilket blir extra känsligt i små bassänger med många, ofta högljudda besökare.

 

Med delfinarier riskerar man således även att gynna en fruktansvärd delfinmarknad som länge pågått runt om i världen. Inte minst i dokumentären ”The Cove”, kan man se hur världens största leverantör av delfiner arbetar när de fångar in vilda delfiner för försäljning till omvärlden. I dokumentären får man reda på hur fredliga och intelligenta delfiner verkligen är, som sysslar med sociala interaktioner och känner starka släktband till varandra. I delfinarier tvingas delfinerna blandas med varandra, vilket helt och hållet förändrar deras naturliga förhållanden.

 

Djur ska skyddas mot onödigt lidande och ges rätt till naturligt beteende enligt Sveriges djurskyddslagstiftning. Med en sådan text bör delfinarier precis som i många andra länder förbjudas.

.

Markus Wiechel (SD)

Richard Jomshof (SD)