Motion till riksdagen
2014/15:2931
av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Kvalitetsmärkning av svenska livsmedel


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram riktlinjer för en kvalitetsmärkning av svenska matprodukter med stort kulturhistoriskt värde.

Motivering

Vår mat spelar ofta en central roll i vårt leverne. Förutom att vara en nödvändig energikälla är den också bärare av traditioner, kultur och upplevelser. På semestern ser vi ofta till att smaka på lokala specialiteter och vissa av de rätterna har vi tagit med oss hem och införlivat i den moderna svenska matkulturen. Samtidigt har vi i Sverige många traditionella matprodukter, som är nära sammankopplade till vårt land, vår miljö och vår kulturhistoria, som förtjänar att lyftas fram.

År 2007 grundade det norska Lantbrugs- og matdepartementet stiftelsen KSL Matmerk, som tilldelades ansvaret för att stärka marknaden för norskproducerade matvaror. Genom särskilda märkningar lyfts goda exempel på närproducerad och högkvalitativ mat fram, vilket bidrar till att stärka de utvalda produkternas varumärke. År 2008 tilldelades stiftelsen ansvaret att märka ut och marknadsföra även ekologisk mat.

Utöver denna ekologiska märkning använder sig stiftelsen av tre olika märkningar, vilka alla har olika kriterier. Märket Nyt Norge garanterar att produkten är framställd helt med norska råvaror. En matvara märkt med Spesialitet anses vara just en lokal specialitet som ger konsumenten en äkta matupplevelse. Slutligen används märket Beskyttede betegnelser för att ge en produkt officiell status som unik, kulturhistoriskt betydelsefull och varumärkesskyddad.

Den sistnämnda märkningen går i sin tur att få baserad på tre olika kvaliteter, nämligen ursprung, koppling till en geografisk plats eller en traditionell och unik karaktär. Märkningen styrs av en nationell reglering.

   Vi är av åsikten att även Sverige hyser många matskatter värda att lyfta fram. I dagsläget finns dock inga nationella regleringar för att skydda eller uppmärksamma svensk högkvalitativ mat. Det finns privata företag som märker livsmedel med svenskt ursprung, men inte heller bland privata aktörer existerar någon märkning för kulturhistoriskt värdefulla och unika produkter. Dessutom skulle, om det existerade, ett privat, organiserat märkande av kvalitetsprodukter varken ge lagligt skydd eller vara fullt tillförlitligt som kvalitetssäkrare då privata aktörers främsta drivkraft är deras vinstintresse.

   Mot bakgrund av ovanstående anser vi att det är hög tid att, i likhet med vad som skett i Norge, ta fram nationella regelverk för märkning av kulturhistoriskt värdefulla, svenska matprodukter, vilket vi tror skulle medföra positiva effekter för både besöksnäringen och landsbygdsutvecklingen.

 

.

Aron Emilsson (SD)

 

Angelika Bengtsson (SD)

Mattias Karlsson (SD)

Josef Fransson (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Runar Filper (SD)