Motion till riksdagen
2014/15:2913
av Mikael Jansson (SD)

Skatteavdrag för bilar som körs lite


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att befria bilägare som kör mindre än 500 mil per år från halva vägtrafikskatten.

Motivering

I skattelagstiftningen finns två olika miljöbilsdefinitioner samt en supermiljöbilsdefinition. Det gynnar på sikt framkomsten av en miljövänligare fordonspark.

De som har en äldre bil och inte har råd att köpa en ny miljöbil, men som samtidigt väljer att köra få mil per år gör också en insats för miljön. Vägas in ska då också att tillverkning av en ny bil är en miljöpåfrestning i sig.

Avstämning av körsträcka per år registreras vid bilbesiktning.

 

.

Mikael Jansson (SD)