Motion till riksdagen
2014/15:2820
av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (S)

Ekonomisk jämställdhet


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör beakta vikten av att ekonomisk jämställdhet uppnås.

Motivering

Det råder ojämställdhet på den svenska arbetsmarknaden.  Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har förblivit oförändrad sedan 1990- talet och idag tjänar kvinnor 87 procent av männens inkomst. Dessutom har kvinnor i genomsnitt lägre pension än män som en följd av att kvinnor och män har olika villkor i arbetslivet. Kvinnor tar fortfarande ut större delen av föräldrapenningdagarna, har sämre karriärmöjligheter och är underrepresenterade i ledande befattningar.

Regeringen har i sin budget fastslagit att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska och föreslår ett flertal viktiga åtgärder för att uppnå detta. De presenterade förslagen från regeringen är viktiga steg mot ett mer jämställt samhälle.

Regeringen har presenterat ett ambitiöst jämställdhetsarbete och det är därför viktigt att arbetet med att uppnå jämställda löner tydligt genomsyrar alla politikområden. Det är också viktigt att arbetsmarknadens parter ser vikten av denna reform och strävar efter samma mål. 

Det skulle befästa regeringens feministiska agenda och Sveriges ställning i världen i jämställdhetsfrågor ytterligare.

.

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Alexandra Völker (S)