Motion till riksdagen
2014/15:2773
av Johan Hedin (C)

Gör det lättare att använda tjänstebil för privata ärenden


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett system med schablonskatt för privat användning av tjänstebilar.

Motivering

För den som i sitt arbete behöver använda bil som arbetsgivaren tillhandahåller, t ex hantverkare, är det inte alldeles lätt att veta vad som gäller skattemässigt om privata ärenden uträttas med tjänstebilen.

 

För den som har företagsbil som är avsedd att användas privat är skattefrågan enklare. Ett fastställt förmånsvärde ska beskattas som lön. Men när det gäller rena tjänstebilar, som ofta är inredda på ett sätt som gör dem olämpliga som privatbilar, finns ett behov av att göra det enkelt att kunna använda bilen för tillfälliga privata ärenden, utan att användaren ska behöva betala förmånsvärde baserat på tjänstebilens inte sällan höga pris.

 

Regeringen bör därför utreda ett schablonskattesystem för detta bruk, som tillåter begränsad privat användning av tjänstebilar som blir enkelt för företagen, och deras anställda, att administrera och hantera.

.

Johan Hedin (C)