Motion till riksdagen
2014/15:2755
av Petter Löberg m.fl. (S)

Nationell standardisering av ledstråk och övergångsställen


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för en nationell standardisering av ledstråk och övergångställen.

Motivering

I landets kommuner bedrivs ofta ett ambitiöst arbete med att förbättra tillgängligheten för personer med synnedsättningar. Man kan dock konstatera att det ofta är ”hemmalösningar” av olika kvalitet i utförande och planering av detta viktiga arbete. När det gäller ledstråk finns många olika varianter, vilket försvårar för användarnas igenkänningsfaktor. Att miljöerna är likartade är mycket viktigt för de synnedsatta, i synnerhet när man befinner sig i nya miljöer.

Vi föreslår med anledning av ovanstående att regeringen överväger om man ska ta fram en svensk standard för ledstråk och övergångställen.

.

Petter Löberg (S)

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

Phia Andersson (S)