Motion till riksdagen
2014/15:2752
av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Åldersgräns för bostadsbidrag


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för bostadsbidraget

Motivering

En stor andel av studenterna, men också en del unga människor i övrigt, har inte rätt till bostadsbidrag. Det gäller alla studenter eller unga över 29 år som saknar barn och som, inte på grund av inkomsten, men på grund av åldern, inte får rätt till bostadsbidrag. Detta strider mot principen om det livslånga lärandet, då alltfler unga ensamstående utan barn helt utesluts från möjligheten till bostadsbidrag. Det blir allt mer vanligt att unga människor väntar med att skaffa familj eller frivilligt väljer att leva ensam. Idag är också nga studenter äldre och det kan finnas anledning för regeringen att överväga en översyn av bostadsbidraget.

.

Johan Löfstrand (S)

 

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Andersson (S)

Mattias Ottosson (S)