Motion till riksdagen
2014/15:2705
av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Redovisning av kostnader för asyl- och anhöriginvandring


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen måste redovisa hur stora kostnaderna för asyl- och anhöriginvandringen är.

Motivering

Så länge som den enorma flyktingtillströmningen till Sverige har ifrågasatts, har såväl borgerliga som rödgröna riksdagspartier hävdat att denna tillströmning är värd alla ekonomiska uppoffringar. Ibland har man till och med förnekat att asyl- och anhöriginvandring innebär någon ekonomisk uppoffring alls. Detta trots att många experter, som exempelvis professor Jan Ekberg, professor Bo Södersten, professor Kjetil Storesletten och docent Jan Tullberg, kommit fram till att denna invandring kostar det svenska samhället stora summor varje år. Efter Sverigedemokraternas riksdagsinträde efter valet i september år 2010 har ytterligare omfattande beräkningar gjorts, bland annat av riksdagens utredningstjänst. Resultatet av dessa utredningar och beräkningar pekar i samma riktning som ovan nämnda experters beräkningar. Trots att all expertis pekar i samma riktning, och trots att Sverigedemokraterna hänvisar till denna expertis, så ifrågasätter övriga riksdagspartier de beräkningar som Sverigedemokraterna hänvisar till. Svenska väljare måste få veta hur mycket av skattebetalarnas pengar som går åt för att upprätthålla den nuvarande asyl- och invandringspolitiken och att regeringen är skyldig att grundligt utreda och redovisa detta. Det ovan anförda bör ges regeringen tillkänna.

 

.

Mikael Jansson (SD)

David Lång (SD)