Motion till riksdagen
2014/15:2629
av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Stoppande av hoten mot Linköpings flygplats


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten inte bör vidta några åtgärder för att lägga ner Linköping City Airport.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det inte bör tillsättas någon förhandlingsperson med uppgift att avveckla stadsnära flygplatser.

Motivering

Den nya rödgröna regeringen har tillsatt en förhandlingsperson för att se var det går att bygga bostäder på markområden som idag utgörs av citynära flygplatser, det vill säga lägga ner citynära flygplatser.

 

Redan den 15 oktober 2014 beslutade den rödgröna politiska majoriteten i Stockholms stadshus att man ska arbeta för att stänga Bromma flygplats till 2022 trots att flygplatstillstånd finns till 2038. Beslutet kritiserades omedelbart av bland annat forskare och Stockholms handelskammare, men anger en tydlig inriktning på flygpolitiken som de rödgröna uppenbarligen är överens om.

 

Kan man göra detta i Sveriges huvudstad, så är vi naturligtvis oroliga att detta också kan komma att hända i Sveriges femte största stad, Linköping. Detta skulle i så fall vara ett konkret hot mot utvecklingen inte bara i Linköping och Östergötland, utan det skulle påverka hela Sverige.

 

Linköpings kommun har nyss passerat 150 000 innevånare och växer så det knakar. Man räknar med att cirka 30 000 människor är sysselsatta i den verksamhet som innefattas i det som kallas ”flygklustret”, det vill säga själva flyget och all den verksamhet som är beroende av detsamma. Det civila flyget på Linköping City Airport expanderar också raskt, och bara under första halvåret 2014 har nästan 74 000 personer rest till eller från flygplatsen. Detta är en ökning med 22 procent jämfört med första halvåret 2013, och enbart för juni månad 2014 var ökningen hela 43 procent jämfört med 2013. Två stora, kommersiella flygbolag trafikerar flygplatsen med många dagliga turer till både Köpenhamn och Amsterdam. Genom detta för Linköping City Airport bokstavligt talat Linköpingsbor och östgötar och andra enkelt ut till alla världens hörn varenda dag dygnet runt hela året.

 

Att vår oro är för Linköping City Airports framtid är synnerligen välgrundad visas av det faktum att den nytillträdda klimat- och miljöministern Åsa Romson (MP) i en artikel i Dagens Industri den 8 oktober 2014 pekade ut Linköping City Airport som just en sådan flygplats som kan läggas ner och på vars område bostäder skulle kunna byggas.

 

Det är särskilt allvarligt att just flygplatsen i Linköping hotas, eftersom flygplatsen används både av den svenska försvarsindustrin vid utveckling av stridsflygplan och av för hela regionen viktig civil flygtrafik. Linköping kan med rätta stoltsera med epitetet ”Sveriges flyghuvudstad” men nu hotas den del av Linköpings, Östergötlands och Sveriges positiva utveckling som beror på flygets utveckling, om politisk klåfingrighet från högsta nivå tillåts. Vi vill därför att riksdagen tillkännager för regeringen att staten inte bör vidta åtgärder med syfte att lägga ner Linköping City Airport. Vi anser i linje med detta också att någon förhandlingsperson med uppgiften att avveckla stadsnära flygplatser inte bör tillsättas.

.

Finn Bengtsson (M)

 

Andreas Norlén (M)

Betty Malmberg (M)