Motion till riksdagen
2014/15:2619
av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (M)

Insulinpump


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insulinpumpar.

Motivering

Diabetes är en utbredd och allvarlig sjukdom. Med rätt hjälpmedel kan man hålla blodsockret stabilt och minimera besvären. Många har använt insulinpumpar och tidigare fått det utskrivet på recept. På senare tid har många landsting ändrat så att dessa pumpar inte klassas som läkemedelsförmån, vilket har ökat kostnaderna rejält för de enskilda patienterna som har behov av denna behandlingsform. Insulinpumparna är en modern behandlingsmetod, som möjliggör ett aktivt liv för de flesta patienterna och minskar därmed risken för komplikationer.

Med anledning av ovanstående bör regeringen överväga att göra en översyn av insulinpumpar för diabetiker.

.

Lotta Olsson (M)

Lotta Finstorp (M)