Motion till riksdagen
2014/15:2618
av Lotta Olsson (M)

Hälsocoacher


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hälsocoacher.

Motivering

Vi människor äter onyttigheter och rör på oss för lite, och de så kallade livsstilssjukdomarna är ett samhällsproblem. Detta är naturligtvis oroande både för den enskilde och för samhället. Vi får ökade viktproblem och mer problem med fetma och extrem övervikt. Vi ser även att alkoholrelaterade skador ställer till problem. Detta innebär stor kostnad för kommunerna, landstingen och staten men innebär även att den enskildes liv inskränks i mycket stor omfattning. Vi ser också att de elever som på något sätt motionerar på fritiden generellt presterar bättre i de teoretiska ämnena.

För att komma till rätta med detta problem är det viktigt att vi lär våra ungdomar att äta rätt samt att motion och rörelse är viktiga för hälsan och deras välmående. Här spelar skolan en central roll genom att redan från ung ålder undervisa våra barn och unga.

Men dessa problem börjar även komma upp i åldrarna och många av dem hamnar till slut inom sjukvården. I dessa fall vore det önskvärt om sjukvården inte endast behandlade sjukdomarna och symptomen utan att patienten även får en chans till konsultation hos en hälsocoach. Om personer som råkar ut för livsstilsrelaterade sjukdomar får en möjlighet att förändra sin livsstil, förbättra hur de motionerar och äta bättre, kan det förhindra en hel del sjukdomar även i framtiden.

.

Lotta Olsson (M)