Motion till riksdagen
2014/15:2615
av Lotta Olsson (M)

Utred Stockholms långsiktiga uppdrag som huvudstad


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda vilken som är den mest funktionella placeringen av Sveriges huvudstad.

Motivering

Stockholm är inte bara en stad, Stockholm är dessutom Sveriges huvudstad. Som huvudstad har Stockholm ett större ansvar än andra städer, att inte bara se till den egna stadens utveckling utan dessutom tillse att övriga landet utvecklas.

Framförallt får inte Stockholm vara ett hinder för övriga landets utveckling. När den politiska majoriteten i Stockholm inte prioriterar tillgängligheten till Stockholm som huvudstad, genom att inte arbeta för att kommunikationsmedel som bil och flygtrafik till Stockholm från övriga landet har förutsättningar att fungera, bör detta mana till eftertanke. Kommunikationen till en huvudstad är inte bara ett lokalt ansvar, det är ett nationellt ansvar.

Regeringen bör därför tillsätta en utredning för att utreda om Stockholm ska befrias från uppdraget som huvudstad. Statens institutioner måste vara tillgängliga för övriga landet och finns inte tillräckligt lokalt stöd i Stockholm för uppdraget som huvudstad, bör staten ge uppdrag till annan stad att långsiktigt ta över funktionen som huvudstad. Flera städer ligger mera centralt i landet än Stockholm och skulle långsiktigt kunna bli ett bra alternativ som huvudstad.

Huvudstaden i ett land behöver inte samtidigt vara landets största, vi ser exempelvis Washington D.C. som är USA:s politiska centrum men absolut inte den största staden i USA.

.

Lotta Olsson (M)