Motion till riksdagen
2014/15:2612
av Jan R Andersson (M)

Lagfartsavgiften


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagfartsavgiften.

Motivering

Vid köp av fastigheter utgår en lagfartsavgift beräknad på 1,5 % på köpeskillingen samt därutöver en expeditionsavgift à 825 kronor. Om då köpeskillingen är exempelvis två miljoner kronor blir lagfartsavgiften 30 825 kronor.

 

Lagfartsavgiftens storlek kan anses vara orimlig i förhållande till arbetsinsatsen för att handlägga en lagfart. Tiden för handläggning per ärende på aktuell myndighet är bedömt begränsad. Med andra ord kan det inte vara fyra gånger mer arbete med en fastighet som kostar 2 miljoner jämfört med en som kostar 0,5 miljoner. En myndighet som har monopol får inte utnyttja sin position.

 

Regeringen bör därför se över möjligheten att ge lagfartsavgiften en rimlig proportion i förhållande till det nedlagda arbetet.

.

Jan R Andersson (M)