Motion till riksdagen
2014/15:2601
av Patrik Jönsson och Josef Fransson (SD)

Investeringar i E20


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snarast påbörja projekteringen för att bygga ut E20 till motorväg eller mötesfri två-plus-två-väg genom Västra Götaland.

Motivering

Europaväg 20 är en starkt trafikerad väg mellan Sveriges två största städer och sträcker sig igenom folkrika regioner med god utvecklingspotential. Den dåliga standarden på vägsträckan, inte minst genom Västra Götaland, från Laxå i norr förbi Vårgårda i söder, är dock något som håller tillbaka utvecklingen i regionerna utmed E20. Vägsträckningen är på många håll underdimensionerad och det är av stor vikt att E20 prioriteras i regeringens infrastruktursatsningar. Undertecknad tycker det är högst rimligt att bygga ut E20 till motorväg eller mötesfri två-plus-två-väg genom hela Västra Götaland. Den underdimensionerade standarden på vägen ger, inte minst på grund av den stora mängden tunga transporter, upphov till en dålig framkomlighet och starkt försämrad trafiksäkerhet. Allvarliga olyckor är oacceptabelt frekventa. Samtidigt stärker en utbyggnad företagandet och den regionala utvecklingen.

 

.

Patrik Jönsson (SD)

Josef Fransson (SD)