Motion till riksdagen
2014/15:2569
av Gustaf Hoffstedt (M)

Nedtrappning av ränteavdragen


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nedtrappning av ränteavdragen.

Motivering

Tecknen på att den svenska bostadsmarknaden är överhettad är dessvärre många. En bidragande orsak till det är statens räntesubvention som ytterligare trycker upp priserna på bostäder.

Det kan rimligen inte vara en statlig uppgift att öka riskerna i det finansiella systemet, att fördyra bostadsinköp samt låta skattebetalarna finansiera lån.

Jag föreslår därför att möjligheten till en långsam nedtrappning av den trettioprocentiga avdragsrätten på bostadslån ses över. Förslagsvis så att en nedtrappning inleds om exempelvis en procentenhet för varje år under trettio år till dess subventionen är helt eliminerad. På så vis utsätts inte hushållen för någon privatekonomisk chock, utan var och en kan långsamt förbereda sig för avdragens avskaffande.

.

Gustaf Hoffstedt (M)