Motion till riksdagen
2014/15:2567
av Gustaf Hoffstedt (M)

Djurtillsyn


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regelverk för djurtillsyn.

Motivering

Dagens regelverk för djurhållning innehåller krav på daglig tillsyn. Detta är såklart enkelt när hela besättningen återfinns i en och samma miljö exempelvis i ladugård/stall. Många mindre lantbrukare, såsom i skärgårdsmiljö- och kustnära miljö, har sina djur ute på öar på sommarbete. En självklarhet är att djuren, var helst de befinner sig, ska ha tillgång till vatten och föda. Är detta något som behöver ses över dagligen skall detta också utföras. Men i de fall detta behov ej bedöms föreligga, bör regelverket överses så att daglig tillsyn ej krävs. Detta ska ej gälla för dräktiga eller nyfödda djur, då daglig tillsyn anses tillbörlig.

.

Gustaf Hoffstedt (M)