Motion till riksdagen
2014/15:2492
av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD)

Underlätta volontärarbete inom djurskyddet


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta volontärarbete inom djurskyddsområdet.

Motivering

 

Volontärer behövs för att i framtiden klara av det viktiga arbetet med att arbeta med ett effektivt djurskydd. Exempelvis djurparker och inte minst katthem är inte allt för sällan i stort behov av volontärer för att klara av sitt arbete, men djurskyddspolisen i Stockholms län, inte minst i Södertörns polismästardistrikt, kommer i framtiden att försöka satsa på volontärer inom djurskyddsverksamheten. Här krävs det en förbättrad möjlighet för behövande organisationer att hitta och använda sig av personer som är villiga att arbeta ideellt. Regeringen bör se över och ta fram förslag för att underlätta volontärarbete inom djurskyddet.

 

 

.

Markus Wiechel (SD)

Richard Jomshof (SD)