Motion till riksdagen
2014/15:2400
av Robert Halef (KD)

Inrättande av en svensk ambassad i Beirut


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att under mandatperioden utreda möjligheten att förlägga en permanent ambassad till Beirut, Libanon.

Motivering

I slutet av 2012 evakuerades Sveriges ambassad i Syrien till följd av att läget i huvudstaden Damaskus bedömdes som för farligt. Beskickningen är fortfarande formellt verksam, dock är all personal flyttad till Beirut. Situationen är alltjämt mycket allvarlig i Syrien med det pågående inbördeskriget. Ambassaden, nu förlagd till Beirut, ska tjäna som representation för både Syrien och Libanon.

Libanon är ett land som är förhållandevis stabilt i förhållande till länderna i regionen och landet har många kopplingar till Sverige via en stor invandring på bland annat 1970–80-talet. Även på grund av tidigare mycket ansträngda relationer mellan Syrien och Libanon finns det anledning att se över ambassadfördelningen. Genom att utöka vår diplomatiska närvaro i regionen kan vi uppnå mer i form av ökad handel och främjande av fred i regionen.

En svensk beskickning som i högre grad kan fokusera på relationerna med Libanon vore därför önskvärd.

.

Robert Halef (KD)