Motion till riksdagen
2014/15:2395
av Robert Halef (KD)

Förbifart Stockholm


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska påbörja byggandet av Förbifart Stockholm inom den tidsplan som satts upp.

Motivering

Förbifart Stockholm har projekterats under många år och äntligen är alla pusselbitar på plats och bygget kan komma igång, men det förhalas av politiskt käbbel från Miljöpartiet som vill förhala bygget i uppgörelse med Socialdemokraterna som under valrörelsen lovade att förbifarten ska byggas.

 

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Över 10 000 lastbilar åker in i Stockholm varje dag och flera hundratusen invånare är dagligen beroende av bil för att ta sig fram till sina jobb och detta belastar Essingeleden och skapar långa köer och stopp i trafiken och en del av arbetstiden går åt till att sitta i kö. Dessutom blir det mer förorening och koldioxidutsläpp av de långa erna.

 

Staden förtätas och sedan 1970-talet har det inte kommit några nya vägar mellan norra och södra delen av regionen. Sedan 1970 har Stockholms läns befolkning ökat med 700 000 personer och fram till 2030 beräknas regionen öka med ytterligare 600 000 personer. Denna förbifart kommer att avlasta Essingeleden och underlätta transporter mellan norr och söder och avlasta infarterna till Stockholm.

Denna infrastrukturinvestering, Förbifart Stockholm, behövs för att förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande Stockholmsregion.

 

Socialdemokraterna har gett efter till Miljöpartiet som förhalar och försenar bygget av Förbifart Stockholm som är ett strategiskt viktigt infrastrukturprojekt som kommer att lätta på trafiken på Essingeleden och som binder samman de norra och södra länsdelarna och avlasta innerstaden. Denna drygt 21 km långa väg med 18 km tunnel underlättar för transport av varor och människor som behöver ta sig fram till sina jobb i regionen. Regeringens överenskommelse hämmar konkurrenskraften och dessutom kommer en försening av bygget att kosta skattebetalare över ca 700 miljoner kronor.

 

Nu får det vara nog med Miljöpartiets politiska käbbel och deras fientliga inställning till nödvändiga investeringar. Det är dags att Miljöpartiet tar ansvar för utvecklingen av Stockholmsregionen och hela Sverige.

 

En växande region behöver handlingskraftiga politiker som tar ansvar för och rustar regionen för dess utmaningar, i det här fallet att börja bygga förbifarten imorgon.

Förbifarten kommer förenkla vardagen och förbättra företagens villkor, samt skapa möjligheter för en fortsatt utveckling i en starkt växande region.

 

.

Robert Halef (KD)