Motion till riksdagen
2014/15:2382
av Saila Quicklund (M)

Ursprungsmärkning av mat


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydligare ursprungsmärkning av mat.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en tydlig strategi med regler kring innehållet i mat.

Motivering

Livsmedelsindustrin och bönderna står inför stora utmaningar då världsmarknaden för mat blir allt mer opålitlig. Dessa utmaningar handlar om klimathot och avsaknad av strategisk politik som förs kring maten samt dess innehåll och ursprung, dels i Sverige men också i övriga delar av världen.

 

Maten är för många en överlevnadsfråga samtidigt som den inhemska produktionen går på knäna. Asiens länder blir allt rikare och flera människor kommer kriga om mat för dagen. Detta leder till att vi måste ta ansvar och säkerställa kommande generationers möjlighet till näringsriktig mat och långsiktigt hållbar politik kring maten och dess hot och möjligheter.

 

Det är viktigt:

-    Att regeringen arbetar för att vi har tydligare EU-lagstiftning för var maten är producerad och tydligt visarursprung. Ursprung skall vara tydligt och ingen mat skall kunna vara ursprungsmärkt med Sverige om den inte är producerad i Sverige. Det vill säga mat som bara packas om eller där endast delar av innehållet är svenskt, skall heller inte kunna gå under namnet svenskt och inte kunna bära namnet svensk produktion.

 

-    Att regeringen går fram med tydliga signaler till tillverkare/producenter vad maten får innehålla. Detta innebär att vi skall utforma en tydlig strategi på EU-nivå med regler kring kemikalier och innehåll i allt från att se över kemikalievärden och foders innehåll. I strategin skall tydliga spelregler/lagstiftning finnas till Livsmedelsverket/annan myndighet att utföra inspektioner på likväl inhemska varor som importvaror, kontinuerligt med uppföljning och utvärderingar. Samt uteslutningsklausuler i de fall man inte uppfyller krav på uppsatta lagar och regler.

 

Om detta vill jag ge regeringen tillkänna.

.

Saila Quicklund (M)