Motion till riksdagen
2014/15:2361
av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Trakasserier på sociala medier


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för ett samarbete på EU-nivå för att motverka trakasserier på nätet.

Motivering

Internet är ett gränslöst universum. Här möter vi människor från andra sidan världen, håller kontakt med vänner, familj och har möjlighet att flytta med oss kontoret nästan var som helst.

Nätet erbjuder en mängd möjligheter, men det gränslösa erbjuder också negativa krafter en väg in i våra liv.

De senaste åren har en mängd uppmärksammade fall kommit fram i Sverige, där nätet använts för att trakassera och förstöra människors liv. TV-programmet ”Nättroll” har visat hur långt människor tillåter sig att gå när de tror sig vara skyddade bakom anonymitetens slöja.

I dessa fall har både förövare och offer funnits i Sverige, men nätets gränslösa konstruktion öppnar för möjligheten att sitta i Spanien och trakassera någon i Umeå.

Vår ungdomsgeneration växer upp i en gränslös värld, vi är skyldiga dem att även arbeta för ett gränslöst skydd. Därför uppmanar jag regeringen att på EU-nivå ta initiativ till ett samarbete om ungas liv på- och möjlighet till skydd mot trakasserier och övergrepp på nätet. Det kan handla om att komma fram till en samsyn inom EU om var gränsen för vad som är lagligt går.

 

.

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)