Motion till riksdagen
2014/15:2284
av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (S)

Stärk det finska minoritetsspråkets ställning i Sverige


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en ny utredning i enlighet med motionens intentioner för att ta fram ytterligare förslag om hur man kan stärka det finska minoritetsspråkets ställning i Sverige.

Motivering

År 2000 och 2009 utsåg regeringen ett antal kommuner att vara s.k. finska förvaltningsområden. Ytterligare kommuner har anslutit sig frivilligt. Reformerna har sakta men säkert börjat ge effekter och det är dags att höja tempot och förhoppningsvis få fler kommuner och landsting att bli finska förvaltningsområden.  På sikt är det helt rimligt att hela Sverige ska omfattas av samma rättigheter som dagens förvaltningsområden. Det behövs ett tydligt nationellt språkpolitiskt handlingsprogram.

Det bor ca 675 000 sverigefinländare i Sverige. Det motsvarar ca 7 procent av hela landets befolkning. Många av dem som flyttade till Sverige på 50–60-talen börjar bli äldre, vilket betyder att behoven av vård och omsorgsservice med finska som språk ökar för varje dag. Det är färre äldre barn som läser och talar finska idag, vilket i sig minskar möjligheterna till att få en bra språkgrund och givetvis en extra merit vid framtida yrkesval. Det behövs helt enkelt ett nationellt språkpolitiskt handlingsprogram för det finska minoritetsspråket.

.

Pyry Niemi (S)

Raimo Pärssinen (S)