Motion till riksdagen
2014/15:2277
av Sofia Fölster (M)

Borttagande av turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Motivering

Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) tvingar företag att först göra sig av med de som varit anställda kortast tid vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Istället för att belöna kompetens belönas anställningstid, ofta på bekostnad av unga och nyanlända som blir uppsagda först. Reglerna bidrar till en stelbent arbetsmarknad där företag drar sig för att nyanställa. Om Sverige ska stå rustat för konjunktursvängningar behöver vi en flexibel arbetsmarknad och därmed avskaffa turordningsreglerna i LAS.

 

Tack vare en konsekvent arbetslinje och ordning och reda i de offentliga finanserna går Sverige ur finanskrisen som ett av de länder som klarat sig bäst. Trots detta har vi fortfarande för hög arbetslöshet framförallt bland unga och nyanlända. Det är naturligt att människor som står utan mångårig arbetslivserfarenhet har svårare att få jobb. Därför är det viktigt med låga trösklar in på arbetsmarknaden så att alla får en chans att visa vad de går för.

 

Det är viktigt att värna en god arbetsmiljö och anställningstrygghet. Turordningsreglerna i LAS har dock visat sig göra arbetsmarknaden så pass stelbent att företag drar sig för att nyanställa. Det gör att den största otryggheten infinner sig hos de som utestängs från arbetsmarknaden. Samtidigt skapas inlåsningseffekter då den som redan är anställd har få incitament att byta jobb trots vantrivsel.

 

Frågan kan även begrundas på principiell basis. Sverige är ofta i framkant när det kommer till att motverka diskriminering med undantag för turordningsreglerna som konsekvent missgynnar unga och nyanlända. Det är omöjligt för någon som är precis i början av sin karriär att konkurrera i anställningstid med någon som arbetat i Sverige i åratal. Det gör att reglerna diskriminerar människor på grund av ålder, oavsett kompetens och ansträngning på arbetsplatsen.

 

Om Sverige ska stå rustat för framtida konjunktursvängningar behöver vår arbetsmarknad vara så pass flexibel att företag vågar anställa och att människor vågar byta jobb. Det är så vår ekonomi utvecklas och tillväxten stärks. Turordningsreglerna i LAS verkar i motsatt riktning då de skapar en stelbent arbetsmarknad med inlåsningseffekter. Det är dags att alla får samma chans på arbetsmarknaden. Då behövs lägre trösklar och att vi tar bort turordningsreglerna i LAS.

.

Sofia Fölster (M)