Motion till riksdagen
2014/15:2276
av Sofia Fölster (M)

Kulturmoms för e-böcker och datorspel


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inkludera datorspel och e-böcker i kulturmomsen.

Motivering

Ett rikt kulturliv är något som berikar ett samhälle. Det låter människor ge uttryck för sin samtid och utvecklas kreativt. Inte minst ger kulturen upphov till glädje och gemenskap för många. Därför ska vi se till att det finns goda förutsättningar för ett aktivt kulturliv. 

 

Idag har vi en särskild momssats på produkter och tjänster som politiken definierat som kultur. Kulturella uttryck såsom böcker, tidningar, konserter och festivaler räknas till de som tar del av den nedsatta momssatsen för kultur om 6 procent. I takt med att tekniken utvecklas ser vi dock hur kulturen nu blir digital. Allt fler människor väljer att ta del av musik, film och böcker på nätet. Detta har både gjort kulturen tillgänglig för fler och öppnat för nya kulturella uttryck att utvecklas.

 

Om våra skatteregler och vår syn på kultur ska spegla samtiden bör som ett första steg både e-böcker och datorspel räknas in i den lägre momssatsen om 6 procent. Det är viktigt både som principiell ståndpunkt att politiken ska låta kulturen utvecklas fritt från pekpinnar, och för att uppmuntra och värna det aktiva kulturliv som nu växer fram på nätet.

 

Med dagens regelsystem blir samma bok belastad med en högre momssats om den köps digitalt jämfört med i en fysisk bokhandel. På samma sätt är skattesatsen lägre för de som deltar på en musikfestival jämfört med de som deltar på ett datorspelskonvent.

 

Istället för att moralisera över teknikutvecklingen bör vi som politiker bejaka ett aktivt kulturliv, oavsett om det är genom konventionella uttrycksformer eller nya som växer fram. Därför är det hög tid att skattereglerna och vår definition av vad som kvalificeras som kultur speglar vår samtid. Ett första steg i rätt riktning vore att inkludera datorspel och e-böcker i kulturmomsen.

.

Sofia Fölster (M)