Motion till riksdagen
2014/15:2228
av Jan R Andersson och Mikael Cederbratt (M)

Förenklad planprocess för campingplatser


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förenklad planprocess för campingplatser.

Motivering

Camping är ett av Sveriges vanligaste fritidsnöjen. Svenska campingplatser har mellan 14 och 15 miljoner gästnätter per år och allra vanligast är att man övernattar i en husvagn. Branschen omsätter över 3,3 miljarder kronor och sysselsätter närmare 9 000 människor, varav många är ungdomar. Turister från utlandet står för cirka en fjärdedel av det totala antalet gästnätter och denna grupp växer. För svensk landsbygd så utgör ofta campingplatserna en av de viktigaste näringsgrenarna. Under senare år har det blivit allt vanligare att camparna bor under längre tider i sina husvagnar, turistsäsongen blir allt längre och en växande grupp pensionärer tillbringar en stor del av året i sin husvagn. Tyvärr så fungerar ofta de kommunala planprocesserna för campingplatser dåligt och försvårar och försenar möjligheten att utveckla den svenska campingnäringen. Idag tolkar många kommuner eller länsstyrelser plan- och bygglagen så att det krävs bygglov för husvagnar som står längre än 5–6 veckor på en och samma camping. Samtidigt kan ett sådant bygglov ta flera veckor att behandla. De som då campar utan bygglov kan drabbas av höga böter. Det är inte rimligt att nuvarande lagstiftning försvårar för människor att utöva campingliv. Många av dagens moderna husvagnar är användbara under hela året, och då bör det också vara rimligt att få bo i sin husvagn under längre tid än några få veckor. Regeringen bör därför se över hur man kan förenkla planprocessen för campingplatser i syfte att möjliggöra för långtidscampare som bor i husvagn.  

.

Jan R Andersson (M)

Mikael Cederbratt (M)