Motion till riksdagen
2014/15:2220
av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M)

Stångådalsbanan


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Stångådalsbanan.

Motivering

Tack vare den tidigare alliansregeringens historiska infrastruktursatsning om nära 500 miljarder kronor fram till 2021 får nu Tjustbanan äntligen pengar tilldelade till den efterlängtade och välbehövda upprustningen.

 

Efter ungefär en fjärdedel av sträckan Linköping–Västervik med start norrifrån delas banan av Stångådalsbanan som i Bjärka–Säby fortsätter rakt söderut mot Vimmerby och Kalmar, medan Tjustbanan viker av mot Åtvidaberg och Västervik i sydost. Sträckningen Bjärka–Säby–Vimmerby är förvisso mycket naturskön men väldigt krokig och hastigheten begränsad.

 

Pendlingen mellan norra Kalmar län och Linköping för studier och arbete är stor och ökar stadigt. Snabbare, miljövänligare och bekvämare kommunikationsmedel skulle i framtiden möjliggöra att ännu fler väljer tåget som färdmedel. En stor potential finns i att hastigheten på Stångådalsbanan skulle öka, inte minst då arbetsmarknadsregionerna i Östergötland och norra Kalmar län skulle integreras.

 

En översyn av möjligheten att räta de sträckor på Stångådalsbanan som hindrar snabbare tåg samt en eventuell elektrifiering är därför aktuell och vi anser att detta bör genomföras snarast.

.

Jan R Andersson (M)

Finn Bengtsson (M)