Motion till riksdagen
2014/15:2216
av Jan R Andersson (M)

Delad pension vid skilsmässa


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över regelverket för delning av intjänad pension vid skilsmässa.

Motivering

Sveriges äldre har under de senaste tio åren haft en av de bästa pensionsutvecklingarna i hela Europa. I takt med att den svenska ekonomin vuxit så har också pensionerna ökat. Det finns dock en grupp som har halkat efter och det är frånskilda kvinnliga pensionärer. Vid en skilsmässa så är det endast i undantagsfall så att den intjänade privata pensionsförsäkringen delas lika mellan makarna och när det gäller tjänstepension så delas den inte alls även om man varit gifta och haft gemensam ekonomi under alla år som den intjänats. Den som frivilligt vill dela på intjänad premiepension drabbas dessutom av en schablonmässig straffbeskattning. Den svenska äktenskapsbalken fastställer att äkta makar har försörjningsskyldighet gentemot varandra och egendom som förvärvats under den tid paret varit gifta betraktas i normalfallet som gemensam. Detta borde gälla även en större del av den intjänande pensionen eftersom den är kopplad till den förvärvsinkomst man har haft. Därför borde regelverket vid bodelning ses över i syfte att främja mer jämställda pensioner.  

.

Jan R Andersson (M)