Motion till riksdagen
2014/15:2214
av Jan R Andersson (M)

Ansvar för nationella cykelleder


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ansvar för nationella cykelleder.

Motivering

Sverige har idag ett antal nationella cykelleder. Några av de mest populära lederna är Ölandsleden som går från fyr till fyr runt Öland och Sydostleden mellan Växjö och Simrishamn. När en cykelled får nationell status svarar Trafikverket för särskild skyltning till exempelvis närmaste hotell, restaurang eller toaletter längs cykelleden.

 

Trafikverket ansvarar vidare för att göra en vägvisnings- och vägutrustningsplan i samråd med respektive väghållare. På kommunala gator ansvarar kommuner för underhåll av utmärkningen, och på statliga vägar ansvarar Trafikverket. På enskilda vägar regleras underhåll av märken i ett avtal. Vilken part som sköter samråd med enskilda väghållare måste bedömas från fall till fall.

 

Årligen avsätts medel i statens budget för att utveckla cykeltrafiken både för arbetspendling och för turistiska ändamål. Men till skillnad från övrigt trafiknät tar Trafikverket inget ekonomiskt ansvar för att underhålla de gjorda investeringarna i det nationella cykellederna vilket kan riskera att dessa nedprioriteras efter att de blivit byggda.

 

De ökande nationella investeringarna i cykelleder bör därför föranleda ett nationellt ansvar även för drift och underhåll av nationella cykelleder.

.

Jan R Andersson (M)