Motion till riksdagen
2014/15:2192
av Shadiye Heydari m.fl. (S)

Frigivande av Dawit Isaak


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet för att få Dawit Isaak frigiven.

Motivering

Den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak, född den 27 oktober 1964 och tidigare bosatt i Göteborg tillsammans med hustru och barn, greps i Eritreas huvudstad Asmara i september 2001. Dawit Isaak har varit fängslad i 13 år, gripen i Eritreas huvudstad Asmara, icke anklagad, icke dömd.

Dawit Isaaks öde är inget annat än en mänsklig tragedi. En familjefar har av politiska skäl skilts från sin familj, inte minst sina barn, under tretton år. Detta brott mot mänskliga rättigheter, mot anständighet och känsla för livets värde, kommer för alltid att prägla bilden av den och de som grep honom.

Dawit Isaak sitter fängslad utan rättegång. I skuggan av terrorattackerna i USA den 11 september 2001 passade Eritreas president Isaias Afewerki på att sätta stopp för all kritik av det nyligen befriade landets ledning. Den oberoende pressen stängdes, politiker, statstjänstemän och minst elva journalister fängslades utan rättegång, bland dem den eritreanske och svenske medborgaren Dawit Isaak.

Dawit Isaak sitter fängslad utan rättegång och utan möjlighet till kontakt med vare sig sin familj eller omvärlden. Enligt Amnesty International är Dawit Isaak den ende svensken som betraktas som samvetsfånge.

I dagsläget vet vi inte om Dawit Isaak är vid liv, och tills motsatsen är bevisad kommer vi att kräva hans frihet. Varje tecken på att Dawit Isaak är vid liv är mycket värdefullt. Ett sådant tecken kom i våras då regimen i Eritrea långt om länge svarade den afrikanska kommissionen för mänskliga rättigheter på den så kallade Habeas Corpus-inlagan. Den skrevs av några jurister och Reportrar utan gränser i Sverige och sändes till Eritrea och sedan till kommissionen för ett par år sedan. Eritrea angav att man inte ville att inlagan skulle tas upp, när Afrikanska unionens högsta juridiska instans (kommissionen) har möte i Luanda i Angola den 28 april–12 maj 2014.

Företrädare för Utrikesdepartementet har inte ännu inte vid något enda tillfälle tillåtits besöka Dawit Isaak. Att inte någon officiell företrädare för Sverige - och inte heller någon i hans familj - har tillåtits kontakta, än mindre besöka, Dawit Isaak under alla dessa år, är plågsamt intill outhärdlighet. Den enda kontakt som över huvud taget förekommit är något telefonsamtal vid den oväntade tillfälliga tvådagarsfrigivningen i slutet av 2005.Det enda humana och rättvisa som kan göras är att Eritreas regering beslutar att släppa Dawit Isaak fri omedelbart och låta honom, om han så vill vilket är sannolikt, återförenas med sin familj, hustru och nu tretton år äldre barn.

Den tysta diplomati som varit Sveriges strategi i försöken att få till en frigivning av Dawit Isaak har visat sig inte fungera. Vi hoppas därför på ett kraftfullt omtag i frågan.

Sveriges och omvärldens protester till stöd för en frigivning av Dawit Isaak måste fortsätta. Att få tecken på att Dawit Isaak fortfarande är vid liv är oerhört angeläget. Ambitionen måste vara att fortsätta arbetet tills Dawit Isaak är på fri fot.

.

Shadiye Heydari (S)

 

Arhe Hamednaca (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Lawen Redar (S)