Motion till riksdagen
2014/15:2185
av Marie Granlund (S)

Internationell förskola


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om internationell förskola.

Motivering

Tillgång på internationell förskoleverksamhet är en viktig faktor för en regions konkurrenskraft och välfärd och är en nödvändighet för att locka internationell arbetskraft. Många internationella medarbetare tillbringar ett antal år av sin karriär i Sverige och flyttar sedan vidare till andra länder. Oavsett nationalitet behöver de därför förskolor och skolor som erbjuder undervisning på engelska. Det är i själva verket ett grundläggande krav för en region som vill ha exportföretag och internationellt näringsliv närvarande. Frågan om förskola och skola är bland det första som diskuteras kring villkor i ett internationellt kontrakt.

Skollagen ger möjlighet för friskolor att godkännas som internationell skola motsvarande grund- och gymnasienivå. Idag råder osäkerhet huruvida förskolor kan godkännas som internationell skola.

Mot bakgrund av ovan nämnda kan det finnas anledning att närmare analysera hur förskolor ska kunna godkännas som internationella förskolor.

.

Marie Granlund (S)