Motion till riksdagen
2014/15:2133
av Per Klarberg m.fl. (SD)

Slopa SJ AB:s avkastningskrav


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att SJ AB:s avkastningskrav ska upphöra; SJ AB kan i dag inte konkurrera på lika villkor med bl.a. länstrafikbolagen.

Motivering

Ska SJ kunna konkurrera med övriga aktörer om tåglägen och i upphandlingar bör dagens vinst- och avkastningskrav upphöra. SJ AB bör enbart ha ett lönsamhetskrav. Lönsamhetskravet ska säkerställa resurser för ny- och reinvesteringar i fordon, utveckling av servicesystem och tjänster med mera, men inte behöva generera en avkastning till staten.

 

Till exempel, under många år bedrev SJ AB inte någon trafik på Västkustbanan. Det var en omöjlig affär för SJ AB att kunna konkurrera med de av skattemedel subventionerade Öresundstågen.

.

Per Klarberg (SD)

 

Jimmy Ståhl (SD)

Nina Kain (SD)