Motion till riksdagen
2014/15:2131
av Magnus Persson (SD)

Utredning om möjligheten att lagstadga om svensk arbetsmarknadsprövning


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda krav på lag gällande svensk arbetsmarknadsprövning.

Motivering

Den fria arbetskraftsinvandring som regeringen nu ställt sig bakom är inte bra för svensk arbetsmarknad då den bidrar till lönedumpning samt oseriös konkurrens som inte sker på lika grunder. Man kan se hur det utnyttjas i t.ex. bygg- och transportbranschen. Vi ser det också som orimligt att svenska förvärvsarbetare inte har förtur till de jobb som vi har kompetens för inom landet. Med bakgrund av detta föreslår jag att man utreder möjligheten om att lagstadga gällande kravet på svensk arbetsmarknadsprövning.

 

.

Magnus Persson (SD)