Motion till riksdagen
2014/15:2126
av Markus Wiechel (SD)

Nordiskt pantsystem


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för att införa ett gemensamt pantsystem i hela Norden.

Motivering

Vi kan vara stolta över att Sverige håller världsklass i fråga om att återvinna aluminiumburkar och PET-flaskor. Idag återvinns omkring 91 procent av aluminiumburkarna och 85 procent av PET-flaskorna som säljs. Det är oerhört bra siffror, men det innebär samtidigt att flera hundra miljoner burkar och flaskor inte kommer in i kretsloppet igen och vi får aldrig ge upp ambitionen att bli ännu bättre. Inte minst med tanke på hur mycket energi som går åt för att tillverka nya flaskor och burkar.

 

Många som är ute och promenerar eller går runt i city för att handla bär med sig burkar och/eller flaskor med något drickbart. När man druckit upp letar man efter den närmaste papperskorgen eller soptunnan för att slänga flaskan/burken.

 

I flera kommuner finns det idag flera behållare uppsatta i närheten av soptunnorna som är ämnade för pantbara flaskor och burkar. Returpack ligger bakom projektet och har tidigare erbjudit kommuner dessa behållare helt kostnadsfritt och dessutom målade för att passa olika kommuners ändamål.

 

Kort sagt ligger Sverige i många avseenden i framkant när det kommer till att återanvända PET-flaskor och burkar men med tanke på att vi reser allt mer, inte minst till våra nordiska grannländer, finns det mycket som inte går att panta och därför slängs i vanliga soptunnor. Med anledning av detta borde regeringen snarast arbeta för att införa ett gemensamt pantsystem i hela Norden.

.

Markus Wiechel (SD)