Motion till riksdagen
2014/15:2120
av Markus Wiechel (SD)

Slopat bistånd till PLO


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slopa biståndet till PLO.

Motivering

Det mest fundamentala om man på ett fredligt sätt önskar lösa en konflikt är att i lugn och ro sätta sig vid ett förhandlingsbord. Detta är något som palestinier åtskilliga gånger vägrat att göra och trots det får de årligen miljardbelopp i bistånd.

 

I Osloavtalet mellan PLO och Israel som slöts 1993 ställdes krav på att PLO ändrade de artiklar i den palestinska nationella stadgan som förnekade Israels rätt att existera. Flera av dessa togs officiellt bort fem år senare, men samma nationella stadga krav finns än idag kvar på en rad olika officiella myndighetssidor för den palestinska myndigheten.

 

Det finns således också exempel på hur man i palestinska skolböcker systematiskt raderar judiska och israeliska kopplingar till landet. Man skriver att ”Levanten består numera av staterna Palestina, Jordanien, Libanon och Syrien” utan att ens nämna Israel. På officiella Facebooksidor finns bilder på där elever ritar kartor över Palestina och Israel existerar inte överhuvudtaget. Myndighetssidor har vid ett flertal tillfällen även publicerat bilder och texter på Adolf Hitler som framstår som en förebild och antisemitismen är i många fall påtaglig.

 

Det hat som lärare tvingar på unga skolbarn är naturligtvis sanktionerat av den palestinska myndigheten. Avståndstaganden från terrorism och extremism från myndighetens sida tycks främst handla om att få rätt till ekonomiska medel snarare än att närma sig en tvåstatslösning där fred råder. Dåd mot judar har vid ett flertal tillfällen dessutom belönats av den palestinska myndigheten, och fångar som begått massmord har frigivits av Israel som ett försök att tillfälligt lösa infekterade konflikter.

 

Det är inte försvarbart att vare sig Sverige eller EU bidrar till konflikten som man gör genom att sända biståndspengar till PLO. Det är av största vikt att det är full transparens så att de biståndspengar som betalas ut också går till vad det är ämnat att gå till. Riksdagen bör ge regeringen till känna att omedelbart stoppa biståndet till PLO.

.

Markus Wiechel (SD)