Motion till riksdagen
2014/15:2116
av Linus Bylund m.fl. (SD)

Ändringar i det allmänna tandvårdsbidraget


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i det allmänna tandvårdsbidraget.

Motivering

Idag finns det tre olika åldersintervaller som avgör vilken nivå på det allmänna tandvårdsbidraget individen har rätt till. Enligt Försäkringskassan är nuvarande intervaller med respektive bidragsnivå: 20–29 år 300 kr/år, 30–74 år 150 kr/år, 75– år 300 kr/år.

Sverigedemokraterna vill ändra den övre intervallen så att alla ålderspensionärer från 65 år har rätt till 300 kr/år. Inte bara de som är över 75 år. Motiveringen är främst att alla under livets gång inte har haft möjligheten till ett privat pensionssparande, vilket ger ett ekonomiskt tillskott under pensionens första år. Munhygien och friska tänder vet vi alla är en viktig del av vår hälsa. Detta vill vi med denna motion försöka uppmuntra, även för dem med en mer begränsad ekonomi. I socialförsäkringsrapporten 2012:10 ”När tänderna får vänta”, framkommer det att en avgörande faktor i valet att gå till tandläkaren regelbundet är privatekonomin och personer över 75 har 70 % högre tendens att besöka tandläkaren akut jämfört med personer i åldern 50–64 år. Detta kan enkelt tolkas som att många pensionärer nedprioriterar regelbundna tandläkarbesök då dessa idag kan bli väldigt kostsamma. Konsekvensen av det kan på sikt bli en generell försämrad tandhälsa som sedan visar sig, som rapporten konstaterar, i den äldre pensionsåldern.

Det är därför mer rättvist att intervallen flyttas till följande nivåer: 20–29 år 300 kr/år, 30–64 år 150 kr/år, 65– år 300 kr/år.

En förändring som vi föreslår ovan skulle enligt riksdagens utredningstjänst kosta staten ca 160 miljoner kronor, vilket är en liten satsning som kan ge stor betydelse.

 

.

Linus Bylund (SD)

 

Markus Wiechel (SD)

David Lång (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Hanna Wigh (SD)