Motion till riksdagen
2014/15:2093
av Yilmaz Kerimo (S)

Ökad kvalitet på sfi-undervisningen


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att säkerställa en bättre kvalitet på sfi-undervisningen.

Motivering

Svenskundervisning för invandrare, sfi, är en del av det offentliga som ska syfta till att ge vuxna nyanlända invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Verksamheten har utretts ett flertal gånger de senaste åren, bl.a. av Skolverket och Riksdagens revisorer. Bara var tredje deltagare når målen inom fem terminer och efter fyra år har knappt hälften av deltagarna nått målen. Studieavbrott och avhopp är vanliga.

Språket är nyckeln till integrationen. Varvad sfi -undervisning med praktik bör gälla i landets alla kommuner. På så sätt får den nyanlände invandraren en insyn i den svenska arbetsmarknaden samt får möjlighet att praktisera. Högutbildade invandrare bör kunna få genomföra sin sfi -undervisning i högskolemiljö.

Kvalitén skiljer sig stort på undervisningen från kommun till kommun beroende på resurser. En översyn bör göras för att uppnå en bättre kvalité inom sfi-undervisningen.

.

Yilmaz Kerimo (S)